10 krachtige uitspraken van Billy Graham

Billy Graham in Focus

De komende weken zetten we Billy Graham in de schijnwerpers. De vermaarde evangelist is de eerste persoon in Focus on New Faith Network. En om een goede reden. Niemand predikte live voor zoveel mensen als Billy Graham. Met zijn ‘kruistochten’ reisde hij de hele wereld over en inspireerde meer dan 210 miljoen mensen! Zijn toespraken waren meeslepend. Om Billy Graham in Focus te starten, hebben we 10 van zijn quotes verzameld om te gebruiken als inspiratie of om over na te denken.

My home is in heaven. I’m just passing through this world.

1. Mijn huis is in de hemel. Hier ben ik slechts een reiziger.

I want you to know tonight one thing: God loves you. No matter how you’ve lived and no matter what the color of your skin; no matter what your racial background, no matter what language you speak – God loves you!

2. Ik wil dat je één ding weet: God houdt van je. Het maakt niet uit hoe je hebt geleefd, wat de kleur van je huis is, tot welk ras je behoort, of welke taal je spreekt – God houdt van je!

Once you’ve been to the Cross you will never be the same

3. Als je bij het kruis bent geweest zal je nooit meer hetzelfde zijn.

Life is just a schoolroom with a glorious opportunity to prepare us for eternity.

4. Het leven is alleen maar een klaslokaal, gevuld met geweldige mogelijkheden ons voor te bereiden op de eeuwigheid.

God is saying from the cross, ‘I love you! I love you! I love you!'

5. God zegt vanaf het kruis: Ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je!

Grief turns us inward, but compassion turns us outward, and that’s what we need when grief threatens to crush us.

6. Verdriet keert ons naar binnen, maar mededogen keert ons naar buiten, en dat is wat we nodig hebben wanneer verdriet ons dreigt te verpletteren.

You cannot build a superstructure on a cracked foundation.

7. Je kan geen mega gebouw neerzetten op een gebroken fundering.

God’s love is unchangeable; He knows exactly what we are and loves us anyway.

8. God’s liefde is onveranderlijk, hij weet precies wat we zijn, en houdt toch van ons.

The resurrection of Christ changed the midnight of bereavement into a sunrise of reunion; it changed the midnight of disappointment into a sunrise of joy; it changed the midnight of fear to a sunrise of peace.

9.  De opstanding van Christus veranderde de middernacht van redding in een zonsopgang van hereniging; het veranderde de middernacht van teleurstelling in een zonsopgang van vreugde; het veranderde de middernacht van angst in een zonsopgang van vrede.

Gardens don’t grow by themselves; they need to be tended and cultivated and weeded. The same is true of a marriage.

10. Tuinen groeien niet vanzelf; ze moeten worden verzorgd en gecultiveerd en je moet het onkruid wieden. Hetzelfde geldt voor een huwelijk.

Credits

Alle quotes komen van de Billy Graham Evangelistic Association.

Beelden uit: The Message lives on, Canvas Cathedral, The Cross, and Billy Graham: A Life Remembered. Spoedig te zien op New Faith Network.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor je was!

Laten we dit bericht verbeteren!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?