She Has a Name – Samtalsguide

Den här samtalsguiden är designad för att användas efter att du sett filmen  She Has a Name. Den innehåller frågor att diskutera med din bibelgrupp eller dina vänner, men det är även möjligt att själv arbeta med underlaget. Guiden innehåller mindre spoilers och vi rekommenderar därför att du tittar på filmen innan du fortsätter läsa. Detta är vår första samtalsguide och vi vill gärna höra vad du tycker om den! Hör gärna av dig med feedback till info@newfaithnetwork.se.

Namnets makt

Som titeln indikerar spelar namn en viktig roll i She Has a Name. Följande frågor handlar om meningen bakom namn.

 1. Vad betyder ditt namn? Vet du varför dina föräldrar valde just det namnet? Tycker du det passar dig?
 2. Jason berättar att hans namn betyder ‘helare’. Tycker du det namnet passar honom? Varför/varför inte? 
 3. Vad har numret 18 för biblisk mening? Varför tror du just det numret valdes till Nummer 18?
 4. Vi får aldrig veta Nummer 18:s riktiga namn. Varför tror du filmskaparna valde att inte avslöja hennes riktiga namn? Vad skulle du kalla henne?

Namn i Bibeln

Läs Första Mosebok 2:19-23. Där ges Adam rätten att namnge djuren. Reflektera över följande ämnen.

 1. Varför är det viktigt att levande ting har ett namn?
 2. Vem har rätt att ge eller ändra ett namn i Bibeln? 
 3. Vem har rollen som namngivare i ditt liv? Är det rätt person för den rollen?

Verklighetens människohandel

Människohandel är huvudtemat i She Has a Name och är ett stort globalt problem. 

Diskutera skildringen av människohandel i filmen och i Bibeln, och hur du kan bidra till att stoppa den.

 1. Vi får begränsad information om Nummer 18:s och Maes bakgrund. Diskutera hur du tror att deras liv sett ut. 
 2. Nummer 18 är självsäker i sin arbetsroll när Jason träffar henne för första gången. Varför tror du hon agerar på det sättet?
 3. Mamma poängterar till Jason att det enligt henne inte är lönt att ta den striden. När en bordell stänger så öppnar genast en ny. Håller du med?

Bibeln och slaveri

Läs Första Mosebok 9:18-27 och Efesierbrevet 6:5-7. När slaveri fortfarande var lagligt användes dessa verser för att rättfärdiga det. De flesta (amerikanska) slavägarna identifierade sig som kristna. Samtidigt har Bibeln använts för att fördöma slaveri. Diskutera detta svåra ämne.

 1. Varför tror du Bibeln använts för att rättfärdiga slaveri?
 2. Håller du med om att ovan nämnda verser rättfärdigar slaveri?
 3. Försök hitta andra verser som fördömer slaveri. Hur skulle du använda bibeln för att stoppa människohandeln?
 4. Finns det några specifika exempel på nutida slaveri? 
 5. Finns det några (små) sätt genom vilka du kan bidra till att minimera människohandeln?

(Politisk) makt och korruption

I She Has a Name möter vi flera högt uppsatta personer som tar emot mutor eller utnyttjar situationer och människor för egen vinning, men vi möter också personer som kämpar för rättvisa. Vi kommer i följande del fokusera på tre olika karaktärer från filmen. Diskutera varför dessa personer agerar på det sätt de gör, och vad som möjligtvis skulle kunna förändra deras beteende.

Bild på ambassadör Steven

Ambassadör Steven

Den amerikanske ambassadören Steven är en besökare på The Pearl och är vän med Akkarat, som även arrangerar resor för Steven och hans vänner. Det är oklart om hans agerande kommer avslöjas eller om det kommer mörkas.

Bild på senator Janet Mitchell

Senator Janet Mitchell

Senatorn ber Marta att leda en specialstyrka och dess utredning gällande fallet med de avlidna migranterna. Det är uppenbart att det är ett känsligt fall, speciellt med tanke på det stora handelsavtalet mellan bland annat USA och Thailand. Utredningen avbryts efter det avslöjats att den amerikanske ambassadören haft “affärsmöten” på The Pearl.

Jasons täckmantel är därmed röjd, och det verkar inte vara en tillfällighet att detta sker just efter att handelsavtalet gått i hamn.

Bild på polisen Victor

Polisen Victor

Genom hela filmen ser vi hur polisen Victor vägrar ta emot mutor, trots att hans överordnade försöker förmå honom att göra det. Han tror på det han kämpar för, och är villig att offra sitt liv för att nå sitt mål.

Missbruk av makt i Bibeln

Läs Första Samuelsboken 8. Israels folk ber Samuel om en kung. Samuel varnar dem att en kung inte kommer behandla dem väl. Trots denna varning upprepar folket sin förfrågan, och Gud uppfyller deras önskan.

 1. Att ge någon makt leder ofta till missbruk av den makten. Fundera över vilka människor i din omgivning som har mycket makt. Kan du komma på exempel på maktmissbruk? Eller exempel på människor som använder sin makt för goda ändamål?  
 2. Föreställ dig att du är i maktposition, kanske på jobbet eller i din familj. Har du någonsin varit frestad att ta emot en muta (“Jag lovar att sköta mig om du ger mig lite godis”)? Vad var det som gjorde att du tog, eller inte tog emot mutan? Har du någonsin utnyttjat din maktposition? Tror du att du skulle vara frestad att göra det?
 3. Hur blir vi bra ledare? Kan vi alltid leda med gott exempel? Är mutor någonsin acceptabelt?

Tron i She Has a Name

She Has a Name har varit särskilt populär bland kristna tittare.

 1. Vad tror du det beror på?
 2. Vad kan kristna lära sig från den här berättelsen?
 3. Skulle du rekommendera den här filmen till en vän? Varför/varför inte?

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?