She Has a Name – Samtaleguide

Denne samtaleguiden kan du bruke etter at du har sett filmen She Has a Name. Den stiller spørsmål du kan diskutere sammen med en (bibel)gruppe, men du kan også bruke den for å reflektere over spørsmålene på egen hånd. Guiden inneholder et par spoilere, og derfor anbefaler vi at du ser filmen før du leser videre. Dette er vår første samtaleguide og vi skulle gjerne hørt fra deg om hva du synes! Du kan nå oss på info@newfaithnetwork.no.

Kraften i et navn

Som tittelen foreslår, spiller navn en viktig rolle i She Has a Name. Diskuter betydningen av navn.

 1. Hva betyr ditt navn? Vet du hvorfor dine foreldre valgte det til deg? Synes du det kler deg?
 2. Jason forklarer at hans navn betyr «helbreder». Kler det ham? Hvorfor?
 3. Hva er den bibelske betydningen av nummeret atten? Vet du hvorfor det ble valgt for «Number 18»?
 4. Vi lærer aldri hva Number 18 egentlig heter. Hvorfor tror du filmskaperne valgte å la være å avsløre det? Hva hadde du kalt henne?

Bibelske navn

Les første Mosebok 2, 19-23. Adam ble innvilget rettigheten til å gi navn til alle dyrene. Reflekter over følgende temaer.

 1. Hvorfor er det viktig for levende vesener å ha et navn?
 2. Hvem har rett til å gi navn og endre navn i bibelen?
 3. Hvem gir navn til ting i ditt liv? Synes du det er noe de skal ha rett til?

Sannheten om menneskehandel

Menneskehandel er hovedtemaet i She Has a Name og er et stort tema på verdensbasis. Diskuter hvordan det fremstilles i filmen, i bibelen og hva du kan gjøre for å få slutt på det.

 1. Vi lærer lite om fortiden til Number 18 og Mae. Hvordan kan dere forestille dere at livene til de to var?
 2. Number 18 gjør jobben sin med selvtillit når Jason treffer henne. Hvorfor tror du hun oppfører seg slik?
 3. Mamma sier til Jason at det ikke er noe poeng i å kjempe mot menneskehandel. Når ett bordell stenges, åpnes bare et annet. Er du enig?

Bibelen og slaveri

Les første Mosebok 9, 18-27 og Efeserbrevet 6, 5-7. Da slaveri fortsatt var lovlig, ble disse bibelversene brukt for å rettferdiggjøre det. De fleste (amerikanske) slaveeierne identifiserte seg som kristne. Men bibelen har også blitt brukt for å fordømme slaveri. Diskuter dette vanskelige temaet.

 1. Hvorfor tror du at bibelen ble brukt for å rettferdiggjøre slaveri?
 2. Er du enig i at disse versene rettferdiggjør det?
 3. Finn (andre) vers som fordømmer slaveri. Hvordan kan du bruke bibelen for å kjempe mot menneskehandel?
 4. Kan du gi spesifikke eksempler på moderne slaveri?
 5. Kan du tenke på (enkle) måter du kan bidra til å minimere menneskehandel?

(Politisk) Makt og korrupsjon

I She Has a Name møter vi flere personer i høye stillinger som tar imot bestikkelser eller utnytter situasjonen, me også mennesker som kjemper for den rette siden. Her har vi valgt ut tre figurer fra filmen. Diskuter hvorfor disse oppfører seg slik de gjør og hva som kan som skal til for å endre atferden deres.

Stillbilde av ambassadør Steven

Ambassadør Steven

Den amerikanske ambassadøren Steven besøker The Pearl og er venner med Akkarat, som også arrangerer helgeturer for ham og vennene hans. Det er uklart om han kommer til å bli avslørt eller ikke.

Stillbilde av senator Janet Mitchell

Senator Janet Mitchell

Senatoren ber Marta om å lede en operasjonsgruppe for å etterforske tilfellet med de døde migrantene. Saken er naturlig nok sensitiv, særlig med tanke på handelsavtalene mellom USA og Thailand (og andre land). Etterforskningen blir avlyst etter at det avsløres at den amerikanske ambassadøren avholdt «forretningsmøter» på The Pearl.

Jason blir avslørt, men det er nok ingen tilfeldighet at det skjer etter at handelsavtalen har blitt akseptert.

Stillbilde av politibetjenten Victor

Politibetjenten Victor

Gjennom hele filmen ser vi at politibetjenten Victor ikke lar seg overtale til å ta imot bestikkelser, tross at sjefene hans foreslår at han gjør det. Han tror på det han kjemper for og er villig til å gi sitt liv for å oppnå det.

Makt og misbruk i bibelen

Les 1 Samuelsbok 8. Israelittene ber Samuel om en konge. Samuel advarer dem om at denne kongen ikke kommer til å behandle dem bra. Tross denne advarselen gjentar israelittene forespørselen og Gud er enig i alle konsekvensene.

 1. Makt og misbruk hører ofte sammen. Tenk på personer i maktstillinger (i ditt nærmiljø). Kan du gi noen eksempler på maktmisbruk? Eller på mennesker som bruker sin makt for det gode?
 2. Forestill deg at du er i en maktposisjon, for eksempel på jobb eller i familien din. Hadde du vært fristet til å ta imot en bestikkelse («Jeg skal oppføre meg om jeg får en sjokolade»)? Hva hadde fått deg til å ta imot eller la være? Tror du at du hadde blitt fristet?
 3. Hvordan blir vi gode ledere? Kan vi alltid være et godt eksempel for andre? Kan bestikkelser noensinne være akseptabelt?

She Has a Name og tro

Selv om det ikke er en trosbasert film, er She Has a Name særlig populær blant kristne seere.

 1. Hvorfor tror du dette er tilfelle?
 2. Hva kan kristne lære fra handlingen?
 3. Ville du anbefalt filmen til dine venner? Hvorfor?

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?