Tro og sport i virkeligheten og på film

Dette uttrykket har du nok hørt før: «fotballen er min religion». Dette gjelder også andre typer sport. Men hvordan takler kristne idoldyrkingen som følger med? Hvordan kan vi konkurrere uten å diskreditere konkurrenten vår? Gjennom historien har sport og kristendommen hatt et turbulent forhold. I dette innlegget tar vi en rask titt på forbindelsen mellom sport og kristendom og setter fokus på et par sportsfilmer du kan se på New Faith Network. 

«Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.» 2 Timoteusbrev 4,7

Sport i oldtiden

I oldtiden var det ikke alltid noe tydelig skille mellom sport og religion. I artikkelen «A Christian Perspective on Sport» («Et kristent perspektiv på sport»), nevner foreleseren Lincoln Harvey en ballsport fra Mesoamerika. Sporten fungerte også som et offerrituale. Den viste samfunnets episke myter. Harvey fortsetter med å forklare hvordan lignende praksiser i antikkens olympiske leker og Romerrikets sporter. «Detaljene varierer, men et generelt poeng forblir: sport var et seremonisk rituale forbundet med falsk tilbedelse. Den tidlige kirken hadde rett i å være mistenksom.»

Forsiden til magasinet YMCA i juni, 1919. Trekning av menn til et løp.

Muskulær kristendom

I løpet av århundrene har forholdet mellom kirke og sport forblitt konfliktfylt. I midten av 1800-tallet ble en ny bevegelse populær i Storbritannia: Muscular Christianity. På norsk: «muskulær kristendom». Organisasjoner som YMCA ble grunnlagt basert på prinsippene til muskulær kristendom. Den fokuserte på disiplin, selvoppofrelse, patriotisme, mannlighet og atletens moralske og fysiske skjønnhet. Den baserer seg på atletiske metaforer brukt av apostelen Paulus for å beskrive utfordringene det kristne livet har. Bevegelsen ble også populær i USA, og har fortsatt å påvirke mange kirker rundt omkring i verden frem til i dag. 

Konkurranser på søndager

Lenge før Muscular Christianity ble introdusert, kunne man observere forandringer i forholdet mellom kirken og sporten. Kirkens avgjørelse om å tillate sport på søndager varierer fra kirkedistrikt til kirkedistrikt. Noen menigheter tillot enkelte sporter, men kun av dem som deltok på gudstjenesten. Hvorvidt sport skal bli tillatt på søndager, er fortsatt et omdiskutert tema, selv om det viser seg at mange sportsklubber har blitt mindre strenge med tiden.

Kristendom og sport i dag

Noen problemer med sporten har forblitt de samme over århundrene. Kan vi konkurrere samtidig som vi føler sympati og bekymring for våre «fiender»? Bringer vi vanære over vår egen kropp når vi deltar i aktiviteter som innebærer en skaderisiko? Og hva med alle skandalene som omgir (profesjonell) idrett? Narkotika og alkoholmisbruk, gambling, utroskap og vold mellom (tilhengere av) mostanderlag, for å nevne noen. Og viktigst av alt, hvoran kan vi sørge for at vår kjærlighet for sporten ikke kommer i veien for vår kjærlighet for Jesus? Det er opp til oss å finne en balanse mellom disse to, men vi kan alltid finne glede i vår tro.

Stillbilde fra The 5th Quarter. Trener og amerikansk fotballspiller før en kamp.

Sportsfilmer på New Faith Network 

Idrett er en stor del av den vestlige kulturen (særlig i USA). Derfor er det ingen overraskelse at det finnes mange kristne sportsfilmer på New Faith Network. De viser oss hvordan idretten kan hjelpe oss med å komme gjennom vanskelige tider, som i The 5th Quarter, Restoration eller The Rocket. De minner oss om viktigheten av lagarbeid og hvilke ofre vi kan måtte gjøre for å oppnå målene våre. «Remember the Goal» er et flott eksempel. Denne filmen minner oss om at vi kan finne kjærlighet for hverandre ved å jobbe sammen, tross våre forskjeller.

Finn alle våre sportsfilmer her.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?