Hvorfor feire Kristi himmelfartsdag?

40 dager etter påsken, markerer vi nok en hendelse i Jesus sitt liv, øyeblikket da han steg opp til himmelen. Hva slags betydning har denne begivenheten for kristne og hvorfor feire Kristi himmelfartsdag? 

I Come Follow Me ser vi Jesus gjennom disippelen Peters øyne, og følger historien om hans siste dager på jorden. Jesus spilles av Bruce Marchiano.

40 dager blant sine følgere

Tre dager etter Jesu død, var det Maria Magdalena som dro til hans grav, bare for å finne at steinen var rullet til side og at graven var tom. En kort stund etterpå viste Jesus seg for sine disipler og samlet dem på Galilea-fjellet hvor han ga dem Misjonsbefalingen. Men den mirakuløse tiden i kjølvannet av Jesu død, stopper ikke her.

For å forstå betydningen av Kristi himmelfart, er det viktig å huske på at Jesus ikke øyeblikkelig steg opp til himmelen etter sin død. I stedet spaserte han på jorden, blant sine følgere i 40 dager. Han spiste sammen med dem, gikk i samtale og var på ingen måte et spøkelse eller en ånd, men et menneske av kjøtt og blod. Disse 40 dagene etter påske er et gledelig motstykke til de 40 fastedagene i forkant av påsken, som er preget av faste og refleksjon. 

Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord!
– Matteus 28, 18

Hvis du eller noen i din familie vil lære mer om denne perioden etter Jesu oppstandelse, anbefaler vi episode 8 av doku-dramaserien Jesus: His Life. 

Greg Barnett i Jesus: His Life

Greg Barnett som Jesus i den storslåtte historiske serien Jesus: His Life

Himmelfarten

En kan tenke seg at lykken var stor blant disiplene i Galilea da Jesus ikke hadde forlatt dem, slik de trodde. Likevel skulle ikke gleden bli langvarig. På den 40. dag samlet Jesus disiplene sine på ny og taler til dem om at Den Hellige Ånd vil gi dem kraft. Det er her han gir dem sitt oppdrag om å gå ut i verden og forkynne evangeliet om Gud, som hans vitner «like til jordens ende» (Apostlenes Gjerninger 1,8). Han lover dem at dem som tror og blir døpt, skal bli frelst. (Markusevangeliet 16,16). 

Etter å ha talt, blir han løftet opp på en sky, like foran øynene til disiplene. Mens de stod og stirret opp mot himmelen, kom det to hvitkledde menn mot dem og ga dem trøst i et løfte om at Jesus en dag ville returnere til jorden, på like spektakulært vis som han steg opp. 

Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!
– Apostlenes gjerninger 1,11.

Lær mer om Kristi himmelfart

Kortfilmen Come Follow Me er perfekt for deg som vil lære mer om denne begivenheten og forstå mer om hvorfor vi feirer Kristi himmelfart. Her møter vi Bruce Marchiano i rollen som Jesus, og følger både ham og disiplene hans gjennom den siste tiden hans på jorden. Det er særlig forholdet hans med Peter som er satt i fokus her. Peter kalles ofte for disippelen som stod ham nærmest, og som ble historiens første misjonær og forkynner av evangeliet om Jesus Kristus. 

I Det nye testamentet kan du også lese beretninger om Kristi himmelfartsdag i Apostlenes Gjerninger 1, Markusevangeliet 16 og Lukasevangeliet 24. 

Hvorfor feire Kristi himmelfartsdag?

For mange er Kristi himmelfartsdag en velkommen fridag og en anledning til å nyte en hyggelig vårdag utenfor jobb og skole. Det er ingenting galt med det, for dette er en gledens dag som handler om håp og frelse. Mange vil likevel ha glede i å vite hva det er som gjør akkurat denne dagen spesiell, og forstå mer om betydningen av å feire Kristi himmelfartsdag.

Kanskje setter disiplene det beste eksemplet? Da de fikk høre det gode budskapet, vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede, gikk til tempelet og lovpriste Gud. Vi håper du får mange fine Kristi himmelfartsdager og at du med fornyet kunnskap kan sette ekstra pris på denne gledens dag!  

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?