Tidlig kristendom på New Faith Network

Kristendommen er flere tusen år gammel!

Har du sett «Lost Legacy Reclaimed» enda? Det er mange slike titler på NFN, gode filmer og serier som i detalj forklarer hvordan tidlig kristendom utartet seg og hvordan vi kan lære av de tidligere frelste selv den dag i dag. I denne ukens ekstra gir vi dere topp 5 historiske kristne titler!

God’s Fool

God’s Fool

God’s fool er en ny historie om en gammel helgen. Vår historie begynner når livet til den hellige Frans av Assisi nærmer seg slutten. Hans liv og arv kommer til live i nåtidens New York som sender sønnen til en rik og mektig mann ut på søken av Frans av Assisi sin arv. Denne søken bringer ham rett inn til hjertet av Jeusus hvor han med glede tar imot Gud sin velsignelse.

Se God’s Fool nå på New Faith Network!

The Book of Genesis

The Book of Genesis

Denne bibelske filmen er en spennende fortelling om jordens begynnelse og menneskene som levde da. Fortelleren er Jokebed, Moses sin mor. Hun må gjemme sin nyfødte, yngste sønn for å unngå at han blir drept av faraoens soldater. Jokebed forteller historien om skapelsen, synden til Adam og Eva, konstruksjonen av Noahs Ark, og Jacobs kamp med Gud. En vakker film basert på første mosebok.

Se The Book of Genesis nå på New Faith Network!

The Book of Daniel

The Book of Daniel

Vi blir tatt med inn i Daniels bok, og jødenes tid som fanger og undersåtter av Babylon, ifølge Bibelen en periode på 70 år. Med tanke på alle de overnaturlige hendelsene som blir beskrevet i denne boka, Kunne det fort blitt en film mengder av effekter og lite innhold. Filmskaperne har valgt å zoome inn på mennesketypene som blir beskrevet og historien til de fire kongene Daniel tjente under. Kostymene og omgivelsene skaper den riktige stemningen.

Se The Book of Daniel nå på New Faith Network!

To the Ends of the Earth

To the Ends of the Earth

Hva må jeg gjøre for å bli reddet? Det var spørsmålet apostelen Paulus spurte seg selv 2000 år siden. Følg Paulus reise til byen Philippi hvor han kommer i kontakt med mennesker fra alle samfunnslag. Han forteller at Jesus ord er for alle, uansett hvor de kommer fra.

Se to the Ends of the Earth nå på New Faith Network!

The Gospel of Luke

The Gospel of Luke

Lukasevangeliet passer mer enn noe annet kategorien biografi. Lukas som forteller om begivenhetene der han ser Jesus som frelser for menneskeheten. Han står alltid på de svake og fattige sin side. Derek Jacobi, har med denne episke produksjonen – med spesialkonstruerte scener og det autentiske landskapet i Marokko – blitt hyllet av ledende religiøse lærere som en unik og svært autentisk fortelling av Jesus-historien.

Se The Gospel of Luke nå på New Faith Network!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?