Kunstig intelligens, tidsreiser… og Gud?

I år er det 119 år siden science fiction gjorde sin début som en filmsjanger. Den første science fiction-filmen er «A Trip to the Moon» fra 1902, regissert av den franske filmskaperen Georges Méliès. Det hadde stor innflytelse på senere filmskapere, og brakte en annen type kreativitet og fantasi til filmmediet. I tillegg ble Méliès innovative redigering- og spesialeffekt-teknikker mye imitert og ble viktige elementer i mediet.

Hva er science fiction, og hvordan er det knyttet til kristendommen? Science fiction er en sjanger som framstiller hvordan vitenskapelige framskritt kan påvirke oss som individer, men også som samfunn. Sjangeren preges av tidsreiser, teleportering, og liv på andre planeter.

Selvfølgelig kan dette virke som om det er litt overdrevent for kristne; vitenskap blir vanligvis forstått som et domene som avviser eksistensen av en Skaper og bare er basert på håndgripelig vitenskapelig bevis. Selv om kristendom og vitenskap kan se ut som sammenstøt, er sannheten at de begge prøver å forstå kosmos og gi svar på spørsmål som hvor vi kommer fra og hvor vi er på vei.

Kan en kristen person tro på vitenskapen?

Som pastor dr John Polkinghorne, en berømt professor i fysikk i Cambridge som senere ble en anglikansk prest, sa en gang: ”Som en kristen, tror jeg selvfølgelig på en Skaper i ordets rette forstand, for jeg tror at sinnet og hensikten med en guddommelig Skaper ligger bak den fruktbare historien og den bemerkelsesverdige ordenen i universet som vitenskapen utforsker”. Derfor kan man forstå at det ikke er noen spenning mellom å være en troende kristen og samtidig ha en tro på vitenskap.

Kanskje ukjent for mange er hvilket forhold og innflytelse kristendommen har hatt på sci-fi som en sjanger, og visa versa. Kristen science fiction er en undersjanger av både kristen litteratur og science fiction, der det er sterke kristne temaer, eller som er skrevet fra et kristent synspunkt. Disse temaene kan være subtile, uttrykt som analogi, eller mer eksplisitte. Store påvirkninger inkluderer tidlige science fiction-forfattere som C. S. Lewis, den berømte russiske filmskaperen Andrei Tarkovsky, mens nyere kunstnere inkluderer Stephen Lawhead.

Science fiction hjelper oss med å slippe unna der vi er nå og dra til en ny virkelighet utenfor det som vi opplever i hverdagen. Nå som karantenen varer og rekker, har vi her på New Faith Network vil derfor trekke fram fire av våre titler som kan ta deg med på utrolige reiser gjennom tid og rom!

Time Changer

Time Changer

Russell Carlisle, en bibelprofessor, skrev en bok om etikk på slutten av 1800-tallet. Den eldste professoren på campus mener at boka er feil, og han ønsker derfor ikke å gi sin godkjenning. Imidlertid har denne eldre professoren vært litt gal i det siste. Den eldste predikanten på campus har funnet opp en tidsmaskin og har sett inn i fremtiden; det bare virker som han er gal. Han tilbyr å sende Russell til fremtiden. Når Russel faktisk ender opp i fremtiden, kan han takle det meste av teknologien, men kulturen sjokkerer ham. Klærne, mangelen på respekt for eldre, den manglende etikken i filmer på TV er ting han aldri trodde var mulig.

A Path in Time

A Path in Time

En film om reiser i tid og rom. Hovedpersonen Tom har nettopp mistet faren sin. Dette skjedde rett etter at de var flyttet til et nytt sted, med alt det fører med seg av ny skole, nye omgivelser, og alt mulig han må venne seg til. Kort før han faller om og dør av hjertestans, har de en samtale der faren ber ham komme med til kirken på stedet, noe Tom ikke er interssert i. Han får likevel en bibel av faren, den har fulgt familien i flere generasjoner. På siste side står det skrevet tre bibelvers, som har betydd mye for dem alle. I fortvilelsen etter farens død kaster Tom bibelen, og bestemmer seg for ikke å ha noe mer med Gud å gjøre. Han får en gåtefull gave, som viser seg å være en tidsmaskin, og han kommer tilbake til 1700-tallet. Heretter følger flere tidsreiser, og han får innsikt i en masterplan for å bevare bibelens budskap.

The God Question

The God Question

Store nyheter! En gruppe IT- spesialister har utviklet en superintelligent datamaskin som kan tenke selvstendig. Styresmaktene erklærer imidlertid umiddelbart krig mot denne datamaskinen og sørger for at den ikke kan selges. Stephen Kendrick er en av utviklerne av denne datamaskinen, men jobber for tiden med et annet prosjekt ved universitetet. Inspirert av kollegene bestemmer Stephen seg for å bygge sin egen datamaskin med kunnskapen han fremdeles har om superdatamaskinen. To forskere stiller denne datamaskinen det endelige spørsmålet: Finnes det bevis for en Gud?

Dialtone

Dialtone

En advokat får besøk av en klient med en sak som må behandles med største diskresjon. Mens samtalen pågår, får han også en uventet telefon, som synes å påvirke avgjørelsen han tar. Han har lenge levd med større frykt for å bli dømt av andre, enn å bli dømt av Gud. Nå har han fått et oppdrag som kan forandre liv. Kanskje til og med hans eget? Alt dette har sammenheng med en gammelt telefonapparat bare de invidde vet om…

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?